Sumbangan Khulafa al-Rasyidin

Posted on July 27, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq             Khalifah Abu Bakar berketurunan Bani Tamim dan dilahirkan pada tahun 537 M. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau dikenali sebagai al-Siddiq, yang bermaksud yang membenarkan kerana beliau sentiasa menyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad s.a.w.. Selain itu, beliau juga bersifat jujur,ikhlas dan setia kepada baginda.              Setelah […]

Khalifah Ali bin Abu Talib

Posted on July 27, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

Saidina Ali bin Abu Talib lahir pada tahun 602M..Beliau berasal daripada Bani hasyim, berketurunan Quraisy dan merupakan sepupu kepada nabi Muhammad s.a.w..beliao terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawannanya dan berwatak tegas serta berpengetahuan luas dalam perundangan Islam. Saidina Ali dilantik menjadi khalifah selepas Khalifah Uthman meninggal dunia. Pelantikan Khalifah Ali mendapat sokongan suara terbanyak. Sesuai […]

Tugas Khalifah

Posted on July 23, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

    Sebagai ketua negara, khalifah mempunyai tugas memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir Negara mengikut hokum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah. Khalifah juge berkewajipan menitikberatkan system politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dengan jasmani.   Dalam bidang politik khalifah bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran Negara termasuk mempertahankan Negara Islam daripada […]

Khalifah Umar bin al-Khattab

Posted on July 17, 2009 - Filed Under Uncategorized | Leave a Comment

  Khalifah Umar bin al-Khattab berasal daripada Bani Adi dan dilahirkan pada tahun 583 M. Nama sebenarnya, Umar bin al-Khattab bin Naufal, berketurunan Quraisy. Beliau terkenal dengan sifat berani, tegas, dan berterus-terang.           Pelantikannya telah dicadangkan oleh Khalifah Abu Bakar al-siddiq, iaitu pada ketika Khalifah Abu Bakar sakit. Cadangan ini telah dipersetujui oleh para sahabat […]

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin

Posted on July 17, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

Nabi Muhammad s.a.w. setelah berhijrah ke Madinah pada tahun 622 M. telah membentuk sebuah pemerintahan Islam. Baginda berjaya menyatupadukan golongan Islam dan bukan Islam. Perlembagaan Madinah yang digubal pada tahun 622 M. lebih menyerlahkan peranan Nabi Muhammad s.a.w.sebagai pemimpin kerajaan Islam sehingga Madinah menjadi pusat pemerintahan dan bukan sebagai pusat perdagangan semata-mata.        Selepas Nabi […]

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.