Khalifah Uthman bin Affan

Posted on August 7, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

Khalifah Uthman bin Affan berasal daripada Bani Umaiyah. Beliau lahir pada tahun 576M.. Nama sebenarnya, Uthman bin Affan bin Abil As bin Umaiyah. Beliau terkenal sebagai hartawan yang dermawan, bersifat lemah lembut, bertolak ansur, dan mempunyai sikap simpati yang tinggi terhadap golongan yang memerlukan. Beliau digelarkan Zun Nurain (mempunyai dua cahaya) kerana pernah mengahwini dua […]

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.