Khalifah Ali bin Abu Talib

Posted on July 27, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

Saidina Ali bin Abu Talib lahir pada tahun 602M..Beliau berasal daripada Bani hasyim, berketurunan Quraisy dan merupakan sepupu kepada nabi Muhammad s.a.w..beliao terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawannanya dan berwatak tegas serta berpengetahuan luas dalam perundangan Islam.

Saidina Ali dilantik menjadi khalifah selepas Khalifah Uthman meninggal dunia. Pelantikan Khalifah Ali mendapat sokongan suara terbanyak. Sesuai dengan kepakarannya dalam selok belok hukum,beliau telah banyak membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan undang-undang Islam.

Dari sudut sosial, beliau sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Misalya, dalam satu peperangan saudara,iaitu perang Siffin, walaupun tenteranya hampir mencapai kemenagan dalam peperangan tersebut, tetapi disebabkan ada pihak lawan yang telah mengagakat al-Quran, maka belaiu sanggup untuk menghentikan peperangan tersebut dan memulakan proses rundingan.

Biarpun mengutamakan keharmonian dan kedamaian,beliau tidak mengabaikan pertahanan negara dengan membina markas tentera si Parsi dan di sempadan Syria.

Untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, kutipan jizyah diteruskan. Perkara ini dinyatakan dalam surat yang dihantarnya kepada al-Asytar. Khalifah Ali meminta beliau mengikat perjanjian dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizjah kepada mereka.

Khulafa al-Rasyidin merupakan suatu sistem pemerintahan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w..  Kepimpinan empat khalifah yang dibincangkan di atas amat menitikberatkan kesejahterahaan agama, rakyat dan negara. Dengan adanya perpaduan yang kukuh, kerajaan Islam diMadinah kemudiannya dapat berkembang menjadi sebuah negara yang kuat dan mempunyaikawasan pentadbiran yang luas. Kerajaan Islam di Madinah juga dapat menyaingi empayar Rom dan Parsi yang kuat juga telah menjalankan tugas dengan penuh kesedaran dan tanggungkawab. Mereka tidak mementingkan diri daqn tidak mengamalkan kehidupan mewa. Mereka telah berjuang untuk mengekalkan pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat jelata. Kejayaan dan keupayaan pemerintah menjalankan tugas dengan baik telah membolahkan golongan rakyat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup, maka, sewajarnyalah mereka memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada pemerintah dan negara seperti yang dapat kita lihat pada Zaman Khulafa al-Rasyidin ini.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.