Tugas Khalifah

Posted on July 23, 2009 - Filed Under Students' Blog | Leave a Comment

 

 
Sebagai ketua negara, khalifah mempunyai tugas memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir Negara mengikut hokum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah. Khalifah juge berkewajipan menitikberatkan system politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dengan jasmani.

 

Dalam bidang politik khalifah bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran Negara termasuk mempertahankan Negara Islam daripada ancaman musuh dan bertanggungjawab melantik, jika perlu, melucutkan jawatan pegawai pentadbiran. Dalam bidang sosial, khalifah bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Khalifah juga bertanggungjawab menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w., ,mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura dan memantapkan system perundangan Islam. Dalam bidang ekonomi pula, khalifah bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan Negara juga bsitulmal serta mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.

 

 

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.